Müşteri Hiz. : 262 644 25 24

Gizlilik Protokolü

Gizlilik Protokolü

      Kiracı ve Kiralayan işbu sözleşme uyarınca vakıf olacakları, diğer tarafa ait her türlü Ticari ve mesleki bilgilerin gizli olduğunu kabul ederler. Bu bilgileri uhdesinde tutmayı, diğer gerçek ve tüzel kişilere aktarmamayı ve kendilerine tabi olarak çalıştırdıkları elemanlarında bu bilgileri üçüncü kişilere aktarmamalarını temin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt ederler. İş bu şart sözleşmenin herhangi bir sebeple sona ermesi durumunda da aynı geçerliliğini muhafaza edecektir. Aksi halde bu durumu ihlal eden taraf cezai şart olarak belirlenen miktarı ödemekle yükümlüdür.